"İdrâki olmayan doğru bilmez; vicdanı olmayan güzel eylemez."
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

28 Kasım 2019 Perşembe

İhsan Fazlıoğlu- Bilim Tarihi ve Felsefesi Üzerine Bir TV Programı

İhsan Fazlıoğlu- Bilim Tarihi ve Felsefesi Üzerine Bir TV Programı


“Makam Arabası” adını taşıyan programını, uzun yıllar radyolarda yaptığı konuşmalarla, dikkat çekici fikirleriyle ve yayınladığı özel şarkılarla tanınan İbrahim Paşalı hazırladı.

“Makam Arabası”nın orijinal formatı da dikkat çekti. Genel televizyon izleyicisinin kısa sürede kabullenmesinin beklenmediği “Makam Arabası”, okuyan, yazan, dünyanın müziğini takip eden, yeni şeyleri takip etmeye çalışan izleyiciye hitap etmesi bekleniyordu.

Program stüdyo programı değil; bunun için özel bir araba koleksiyonundan bir araba kiralandı. Üç ay boyunca, gece vakti sokağın atmosferini doğal renkleriyle yansıtabilmek için kameralar test edildi, bu programa özel kameralar alınarak deneme çekimleri yapıldı.

Yayın akışında ağırlıklı olarak haber programlarına yer veren TVNET, “Makam Arabası”yla sokağa çıkmış, aktüel haberleri geride bırakmış oldu. 

“Makam Arabası”nın sloganı: “Her makamdan şarkılar, her mevkiden yazarlar!” oldu.

İbrahim Paşalı’nın kendi zevkine ve keyfine makam şoförlüğü yaptığı “Makam Arabası” programında, dünya müziğinden örnekler yayınlanırken, yazarlar da her programda yazdıklarıyla veya bizzat varlıklarıyla konuk edildi.

Programın girişindeki anons ise şu şekilde idi:

"Profesyonel politikacılar ve amatör muhalifler... Serinkanlı bilim adamları ve heyecanlı aşıklar... Asık suratlı memurlar ve cilveli tezgahtarlar sokakları boşalttığında... O zaman, yola çıkar bizim "Makam Arabası"... Bu "Makam Arabası"nda, Ne o kişiler var, Ne de o konuşmalar "

Programın konuklarından birisi de İhsan Fazlıoğlu oldu. Programın kaydını dinlemek için aşağıdaki butonu oynatmanız yeterli olacaktır. Yararlı olması dilekleriyle...

Muhammet Negiz

Programı dinlemek için butona tıklayınız:

PROGRAMI İZLEMEK İÇİN BKZ:

Müziksiz Versiyon


PROGRAMIN TAMAMI:


BÖLÜM 1


BÖLÜM 2


BÖLÜM 3


BÖLÜM 4


BÖLÜM 5BÖLÜM 6BÖLÜM 7BÖLÜM 8BÖLÜM 9BÖLÜM 10
Share:

26 Kasım 2019 Salı

İhsan Fazlıoğlu Konferansı: "Teklif, ifade ve temsil: Yaşadığımız Yüzyılda Anlamlı Cümle Kurma ve Erdemli Davranmanın Nazari Çözümlemesi.."

İhsan Fazlıoğlu Konferansı: "Teklif, ifade ve temsil: Yaşadığımız Yüzyılda Anlamlı Cümle Kurma ve Erdemli Davranmanın Nazari Çözümlemesi..."

Kasım 2019  konferansları kapsamında Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu,  Samsun O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nde "Teklif, ifade ve temsil: Yaşadığımız Yüzyılda Anlamlı Cümle Kurma ve Erdemli Davranmanın Nazari Çözümlemesi..." başlıklı bir konferans vermiştir. 

***Konferans kaydını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:

İhsan Fazlıoğlu Konferansı: "Teklif, ifade ve temsil: Yaşadığımız Yüzyılda Anlamlı Cümle Kurma ve Erdemli Davranmanın Nazari Çözümlemesi.."Share:

18 Kasım 2019 Pazartesi

İhsan Fazlıoğlu: İslam Dünyasında Matematiksel Bilimlerin Ortaya Çıkışı | İDE Semineri

İhsan Fazlıoğlu: İslam Dünyasında Matematiksel Bilimlerin Ortaya Çıkışı | İDE Semineri

İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) bünyesinde gerçekleştirilen İslam Dünyasında Matematiksel Bilimlerin Ortaya Çıkışı başlıklı seminere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Yararlı olması dilekleriyle...

Share:

17 Kasım 2019 Pazar

İhsan Fazlıoğlu: "Bir 'şey' Hakkında Hakkıyla Konuşmak: Hakikati Hakk ve Hak Etmek Üzerine...."

İhsan Fazlıoğlu: "Bir 'şey' Hakkında Hakkıyla Konuşmak: Hakikati Hakk ve Hak Etmek Üzerine...." 

İhsan Fazlıoğlu'nun Doğu Batı Bilim Sanat Derneği 2019-2020 Eğitim Yılı Güz Dönemi Konferansları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu "Bir 'şey' Hakkında Hakkıyla Konuşmak: Hakikati Hakk ve Hak Etmek Üzerine...." başlıklı konferansını izlemek için Bkz:

Share:

İhsan Fazlıoğlu "Miras" İle İlgili İfadelere Yer Verdiği Konferansı Hakkında Bir Açıklama Yaptı

İhsan Fazlıoğlu "Miras" İle İlgili İfadelere Yer Verdiği Konferansı Hakkında Bir Açıklama Yaptı

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı tarafından 28-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kızılcahamam Buluşmaları kapsamında yapmış olduğu "Hüküm ve Tahakküm Çatalında: Çok-anlamlı Adalet Kavramı Üzerine Düşünceler" başlıklı konuşması hakkında bir açıklama yapmıştır. 


Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı tarafından 28-30 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kızılcahamam Buluşmaları kapsamında yapmış olduğu "Hüküm ve Tahakküm Çatalında: Çok-anlamlı Adalet Kavramı Üzerine Düşünceler" başlıklı konuşması hakkında bir açıklama yapmıştır. Açıklama şu şekildedir:
Zorunlu Açıklama...


Mensubiyet duyduğumuz, dolayısıyla mes'uliyetimizi anlamlı kılan İslâm düşünce geleneğinde, ilimlerin birbiriyle ilişkisini inşa ederek karşılıklı diyaloglarını mümkün kılan anlamlı metodolojik bir çerçeve mevcuttur.

Bu çerçeveye göre herhangi bir tikel bilim ona temel teşkil eden metafizik ilkelere riayeti açısından tahkîk edilebilir ve bilimsel disiplinin tikel meseleleriyle ilgili, ilzâmî hüküm verme amacı taşımaksızın, bu ilişki seviyesinde bir tartışma yürütülebilir. Bu çerçevede;

İhsan Fazlıoğlu meslekten bir fakih, müfessir, muhaddis, kısaca bugünkü anlamıyla dinî ilimlerde bir uzman değildir. Felsefe-bilim tarihi üzerinde çalışmakta, özellikle medeniyetler ile bunların anlama ve açıklama dizgelerinin metafizik analizi konularında yoğunlaşmaktadır.

Bu nedenle; Belirli bir tartışmaya neden olan konuşmasında dile getirilenler doğrudan nasların kendiliği (fî nefsihi) hakkında değildir. Söz konusu nasların uygulamasının ancak o naslarla ilgili diğer hükümlerin oluşturduğu bütün içinde anlamlı olacağını söylemektedir.

Kısaca, sorun nassın bağlamı ile ilgili değil 'uygulama bağlamı' ile ilgilidir. Bunun formel açıklaması şudur:

Herhangi bir 'Fıkıh[F]' dizgesindeki bir 'hüküm[h]', ancak ve ancak o 'F'ye ait diğer hükümlerin ['h'lerin] oluşturduğu bütünün meydana getirdiği sentaks içinde belirli bir semantik yani anlam üretir.

Bir hüküm, diğer hükümler dikkate alınmaksızın uygulandığında adalet değil, zulüm ortaya çıkar.

Başka bir ifadeyle bir dildeki bir cümlenin belirli bir yapı içinde anlam kazanması ancak ve ancak o dilin tüm yapısı içinde mümkündür.

Kısaca yalıtılmış tek bir cümle, dilin bütünü olmadan, anlamlı değildir. Bütüne erişmenin zorlaştığı yerde tekillikleri anlamsızlıktan uzaklaştıran şey, bütüne dair sezgimiz ve ona ulaşma gayretimizdir.

Burada ‘bütün’ bir yandan hükümlerin kendi iç bütünlüğüyle ilgiliyken, diğer yandan dinî bilgi ile eylemin insanoğlunu dönüştürme ve varlık gayesine ulaştırma gücüyle ilgilidir.

Birinci bütünlük ilkesinin ihmal edildiği yerde parçalanmış bir hayat ve lakayt bir seçmecilik, ikincisinin ihmal edildiği yerde ise riyakârlık ve softalık yaygınlaşır.

Bu çerçevede çağımızda herhangi 'tek' bir fıkhî hükmü uygulamak, eğer bütün içinde câri değilse adalet üretmez.

Meselemiz ‘bütün’e davettir! Yani fıkhın tekeffül ettiği düzen bilgisi ile tutarlı eylemsel bir rasyonaliteye, derin dinî ve insanî duyarlılığın tekeffül ettiği ihlas ve inceliğe davet..

Bu açıklama çağdaş dünyada Müslümanların muhatap olduğu meydan okumalara ilişkin tek bir cümle kurmaya çalışmayan; düşünmekten korkan ve bilgiden ürkenler için değildir.

Düşüncenin çağrısı, inançlarına ve eylemlerine tüm uzantıları ile en azından ideal seviyede bir birlik ve bütünlük kazandırma çabasında olanlara dönüktür.

Unutulmamalıdır ki 'bütün'ü göze alamayanlar 'parçalar'ı anlamlı bir şekilde ifade ve faydalı bir şekilde temsil edemezler.

Bu açıklamaya vesile olan değerli âlim Faruk Beşer Hoca'ya da teşekkür ederiz:


Share:

16 Kasım 2019 Cumartesi

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu: Medeniyet, rutin bir ritme girdiğinde çürümeye başlıyor!


Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu: Medeniyet, rutin bir ritme girdiğinde çürümeye başlıyor!

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) davetlisi olarak Samsun’a gelen İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, konuşmacı olduğu İlahiyat Fakültesindeki konferansının ardından Samsun protokolü ile OMÜ’ye ait İlim, Kültür ve Sanatevi’nde sohbette bir araya geldi.

Samsun’da bilim, sanat ve kültür meraklılarının yeni mekânlarından biri olan ve Üniversite yönetimi tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan İlim, Kültür ve Sanatevi’ndeki buluşmaya; Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, fakülte dekanları, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve akademisyenler katıldı.

Sohbetinde genel olarak temeddün (uygarlaşma, medenileşme), geçmişten günümüze şehir-mekân ilişkisi vb. konular ile İbni Haldun, İbni Rüşd ve diğer İslam âlimlerinin bu konudaki fikirlerini paylaşan Prof. Dr. Fazlıoğlu, katılımcıların merak ettiği hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerini de aktardı.

“Medeniyet, rutin bir ritme girdiğinde çürümeye başlıyor”

“İnsan ancak ikamet ettiğinde yani dik durduğunda, mesken tuttuğunda, sakin olduğunda şehirleşiyor ama bu sükûnet ve dik duruş, bir süre sonra bizi çürütüyorsa dik durarak hareketi nasıl sağlayacağız?” sorusunu tartışan ve sohbetini bu minval üzerine sürdüren Prof. Dr. Fazlıoğlu, devamında “İnanç esaslarımızı, fikirlerimizi, düşüncelerimizi sürekli aklın önüne koymak, soruları sürekli sormak, cevapları sürekli üretmek ve elden geldiğince hiçbir şeyi alışkanlığa dönüştürmemek büyük önem arz ediyor. Çünkü alışkanlık zamanla ritmik hâle geldiğinde müthiş bir rehavet yaratıyor, nihayetinde de siz o mutluluk içerisinde eriyip gidiyorsunuz ve ne olduğunu da fark etmiyorsunuz. Hakikaten bakın büyükşehirlerin çöküşüne, en önemli problemin bu olduğunu görüyorsunuz yani tehlikeyi fark edemiyorlar. İşte medeniyet, bahsettiğim bu biteviye ritim içerisine girdiğinde, uyumaya başlıyorsunuz ve bu durum da çürümeye neden oluyor.” sözlerine yer verdi.

Kaynak:
http://www.akasyam.com/prof-dr-ihsan-fazlioglu-medeniyet-rutin-bir-ritme-girdiginde-curumeye-basliyor-171076/
Share:

İhsan Fazlıoğlu: "İznik’te Ne Oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî" | Nazariyat Dergisi


İhsan Fazlıoğlu: "İznik’te Ne Oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî" | Nazariyat Dergisi

Öz: Bu çalışma, 1302-1362 tarihleri arasında Osmanlı Ülkesi’ndeki ilmî hayatın teşekkülünü, Türkistân-İran-Anadolu ortak kültür havzası ile bu ortak kültür havzasının parçaları olmaları bakımından Şam-Kahire ve Bizans’ı da dikkate alan bir çerçevede incelemeye çalışıyor. Ortak-kültür havzasının bileşenlerinin, doğal bir devamı olan Osmanlı Ülkesi’ne nasıl aktarıldığını gösteriyor. Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde bu birikimin hangi kanallarla geldiğini, hangi kurumların bu aktarımı üstlendiğini, ilk Osmanlı müderrisi kabul edilen Dâvûd Kayserî’nin bu aktarımdaki rolünü, dönemin siyasi, ilmî ve ideolojik tercihlerini farklı değişkenler olarak dikkate alıp inceliyor. Akabinde Dâvûd Kayserî’ye nispet edilen ve Süleyman Paşa’ya sunulan el-İthâfu’s-Süleymânî fi’l-ahdi’l-Ûrhânî adlı, Osmanlı Ülkesi’nde şimdiye değin tespit edilen ilk telif ilmî eserin muhtevasını değerlendiriyor ve Arapça metni editio princeps olarak veriyor. Anahtar Kelimeler: Osmanlı Ülkesi, Dâvûd Kayserî, el-İthâfu’s-Süleymânî fi’l-ahdi’l-Urhânî, İznik Medresesi, Grogery Palamas, Osman Gazi, Orhan Gazi, Süleyman Paşa, Merağa matematik-astronomi okulu, Tebriz matematik-astronomi okulu, Konya.

Abstract: This work examines the shaping of Ottoman intellectual life between 1302 and 1362 as part of the common cultural heritage of Turkistan, Iran, and Anatolia. The relevant Damascus-Cairo and Byzantine aspects are also considered. It will detail how the components of this heritage were transmitted to the Ottoman realm and investigate both the channels used and the institutions involved during the reigns of ʿOsman and Orhān Gāzī as well as the role of Dāwūd Kaysarī, who was considered to be the first Ottoman mudarris. The period’s political, intellectual, and ideological approaches will also be taken into account, and a brief context evaluation will be conducted on the al-Itḥāfu’s-Sulaymānī fi’l-ʿahdi’l-Ūrkhānī attributed to Kaysarī and presented to Sulayman Pasha. This scholarly work is identified as the first one to be compiled in the Ottoman realm. Its editio princeps will be appended to the article. 

Keywords: Ottoman realm, Dāwūd Kaysarī, al-Itḥāfu’s-Sulaymānī fi’l-ʿahdi’l-Ūrkhānī, Madrasa of Iznik, Grogery Palamas, Osman Gāzī, Orhān Gāzī, Sulayman Pasha, the mathematical-astronomical school of Marāgha, the mathematical-astronomical school of Tabrīz, Konya.

Share:

7 Kasım 2019 Perşembe

İhsan Fazlıoğlu: Vucûd, Mevcûd ve Tasavvur:İslam Temeddününü Gelecek İçin Yeniden Yorumlamak|


İhsan Fazlıoğlu: Vucûd, Mevcûd ve Tasavvur: İslam Temeddününü Gelecek İçin Yeniden Yorumlamak
İhsan Fazlıoğlu: Vucûd, Mevcûd ve Tasavvur:İslam Temeddününü Gelecek İçin Yeniden Yorumlamak | Bölüm1
İhsan Fazlıoğlu: Vucûd, Mevcûd ve Tasavvur:İslam Temeddününü Gelecek İçin Yeniden Yorumlamak | Bölüm2
Share:

6 Kasım 2019 Çarşamba

Semânîye'den Süleymânîye'ye: Bir Küllî'ye'yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet (Bilge Mimar, Turgut Cansever'in Aziz Hatırasına)

Semânîye'den Süleymânîye'ye: Bir Küllî'ye'yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet (Bilge Mimar, Turgut Cansever'in Aziz Hatırasına)

Aynı adla şurada yayımlanmıştır: Nazarî Ufuk: İslâm-Türk Felsefe Bilim Tarihi’nin Zihin Penceresi, III. baskı, İstanbul 2017, s. 145-171. Bu sürümde ise Cemşîd Kâşî’nin kubbenin misâhası ile ilgili Arapça metni, Türkçe çevirisi ve kısa bir değerlendirmesi eklenmiştir. Bu konuyu, sorduğu sorularla araştırmamıza vesile olan merhum Turgut Cansever’dir. Bkz. İhsan Fazlıoğlu, “İstikâmeti muhkem, sahih bir adam: Turgut Cansever”, Akıllı Türk Makul Tarih, İstanbul 2016, s. 174-17

***PDF olarak kaydetmek için linke tıklayınız.

Share:

İhsan Fazlıoğlu: Yöntem,Temel Kavramlar, Kültür Havzaları, Kişiler ve Kavramlarİhsan Fazlıoğlu: Yöntem,Temel Kavramlar, Kültür Havzaları, Kişiler ve Kavramlarİhsan Fazlıoğlu: Yöntem,Temel Kavramlar, Kültür Havzaları, Kişiler ve Kavramlar 1. Bölüm


İhsan Fazlıoğlu: Yöntem,Temel Kavramlar, Kültür Havzaları, Kişiler ve Kavramlar 2. Bölüm


Share:

Total Pageviews

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları

Bu Blogda Ara

Blogger tarafından desteklenmektedir.