"İdrâki olmayan doğru bilmez; vicdanı olmayan güzel eylemez."
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

19 Ocak 2021 Salı

İhsan Fazlıoğlu: "Duası olmayanın davası olmaz..."


İhsan Fazlıoğlu: "Duası olmayanın davası olmaz..."

Ömrü boyunca kendini tırnak içine alıp daima başkalarını bir davaya davet eden kişinin -çelişik gözükse de- hiç bir zaman kendini ait gördüğü bir iddiası yoktur.

Bu nedenle böyle bir kişi tüm gözlerin kendini izlemesini şehvetle arzu ettiği bir sahnede sürekli kalabalıkların dikkatini çekecek bir saygısızlıkla ve kabalıkla -ama yaşadığını zannettiği- bir yalnızlık oyunu oynar.

Duası olmayanın davası olmaz; olsa da insanlar için davet değil adâvet üretir. Çünkü çağrı, insanlara ancak insan oldukları için saygı gösterenin hakkıdır. Kendini izleyenler, dinleyenler, anlayanlar, onaylayanlar, alkışlayanlar vb. oldukları için değil.

Kaynak: Twitter

Share:

12 Ocak 2021 Salı

İhsan Fazlıoğlu: "Sultan Sencer (ö. 1157) ilimler ve alimlerle ilişkisi bakımından Fatih Sultan Mehmed ile mukâyese edilebilir."İhsan Fazlıoğlu: "Sultan Sencer (ö. 1157) ilimler ve alimlerle ilişkisi bakımından Fatih Sultan Mehmed ile mukâyese edilebilir."

Büyük Selçuklu Devleti'nde60 yılı aşkın emirlik ve sultanlık yapan Sultan Sencer (ö. 1157) ilimler ve alimlerle ilişkisi bakımından Fatih Sultan Mehmed ile mukâyese edilebilir. Dönemin en önemli alim ve ediplerini himaye eden Sultan Sencer için pek çok eser telif edilmiştir.


Bu eserlerin bir kısmının adında 'Sencerî' nisbesinin bulunduğu görülür. Ömer Sâvî'nin el-Risâlet el-Senceriyye fî el-kâʾinât el-ʿunṣuriyye [doğa felsefesi] ve Abdurrahman Hâzinî'nin el-Zîc el-muʿteber el-Sencerî el-Sulṭânî [astronomi] bu tür eserlerin en bilinen örnekleridir.


Şimdiye değin pek bilinmeyen bir eseri de kayıtlara geçirelim: 
Hüseyin b. İbrahim Semerkandî tarafından kaleme alınmış "el-Kânûn el-Sencerî" İki makaleden oluşan bir hisab kitabı. 

1. Makale: Mebâdi ve Usûl 
2. Makale: Mesâil ve Furû

Kaynak:
https://twitter.com/ihsanfazlioglu/status/1349096422491254797?s=20

EK:

"Sultan Sencer Selçuklu ilim hayatının kalbinde bulunan bir isim. Seyyid Şerif Cürcani onu, ulemayı himaye suretiyle İslam toplumunun nizamına katkısı dolayısıyla asrının siyasi müceddidi olarak kabul ediyor."
______________

TRT ekranlarındaki Sencer:Share:

11 Ocak 2021 Pazartesi

İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları - 2. Ders

  

 İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları - 2. Ders 

İhsan Fazlıoğlu ile Medeniyet Okumaları 2020-2021 | 2. Ders

Ana teması "İslâm Felsefe-Bilim Tarihi'ni 'Tasnîf el-Ulûm' Üzerinden Okumak" olarak belirlenen 2020-2021 MEDENİYET OKUMALARI, mevcut şartlar dikkate alınarak bu dönem çevrim-içi yapılacaktır. Yine bu nedenle OKUMALAR 'metin okuma ve çözümleme' şeklinde gerçekleştirilecektir. İhsan Fazlıoğlu'nun yürüteceği programda İbn el-Ekfânî'nin (ö. 1348) İrşâd el-kâsıd ilâ esnâ el-mekâsıd adlı bilimlerin sınıflandırılması ile ilgili Arapça eseri okunacak, metinde sunulan bilgilerden hareket edilerek İslâm temeddünündeki ilgili konular tartışılacaktır. Böylece İrşâd çerçevesinde bir tür 'bilim tarihi ve felsefesi' okuması icrâ edilecektir.

***İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları Webinar üzerinden yapılmaya devam edecektir. Bunun için; *Webinar kayıt bağlantısı: https://zoom.us/webinar/register/WN_j... Webinar kayıt bağlantısına tıklayarak bilgilerinizi girdiğinizde, size özel oluşturulan katılım bağlantısını görebileceksiniz. Bu bağlantı ile tüm oturumlara katılabilirsiniz. *Sorularınız için: medeniyetokumaları2017@gmail.com 'a mail atabilirsiniz. Bu çerçevede ilk okuma, 14.01.2021 Perşembe günü, saat 18: 00'de yapılacaktır.

Share:

İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları - 1. Ders

 

 İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları - 1. Ders 

İhsan Fazlıoğlu ile Medeniyet Okumaları 2020-2021 | 1. Ders

Ana teması "İslâm Felsefe-Bilim Tarihi'ni 'Tasnîf el-Ulûm' Üzerinden Okumak" olarak belirlenen 2020-2021 MEDENİYET OKUMALARI, mevcut şartlar dikkate alınarak bu dönem çevrim-içi yapılacaktır. Yine bu nedenle OKUMALAR 'metin okuma ve çözümleme' şeklinde gerçekleştirilecektir. İhsan Fazlıoğlu'nun yürüteceği programda İbn el-Ekfânî'nin (ö. 1348) İrşâd el-kâsıd ilâ esnâ el-mekâsıd adlı bilimlerin sınıflandırılması ile ilgili Arapça eseri okunacak, metinde sunulan bilgilerden hareket edilerek İslâm temeddünündeki ilgili konular tartışılacaktır. Böylece İrşâd çerçevesinde bir tür 'bilim tarihi ve felsefesi' okuması icrâ edilecektir.

***İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları Webinar üzerinden yapılmaya devam edecektir. Bunun için; *Webinar kayıt bağlantısı: https://zoom.us/webinar/register/WN_j... Webinar kayıt bağlantısına tıklayarak bilgilerinizi girdiğinizde, size özel oluşturulan katılım bağlantısını görebileceksiniz. Bu bağlantı ile tüm oturumlara katılabilirsiniz. *Sorularınız için: medeniyetokumaları2017@gmail.com 'a mail atabilirsiniz. Bu çerçevede ilk okuma, 14.01.2021 Perşembe günü, saat 18: 00'de yapılacaktır.

Share:

5 Ocak 2021 Salı

İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları

  İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları 

 İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları Webinar üzerinden yapılmaya devam edecektir. Bunun için; *Webinar kayıt bağlantısı: zoom.us/webinar/regist
Webinar kayıt bağlantısına tıklayarak bilgilerinizi girdiğinizde, size özel oluşturulan katılım bağlantısını görebileceksiniz.

Bu bağlantı ile tüm oturumlara katılabilirsiniz. *Sorularınız için: medeniyetokumaları2017@gmail.com 'a mail atabilirsiniz.
Bu çerçevede ilk okuma, 14.01.2021 Perşembe günü, saat 18:00'de yapılacaktır.

  *  ÖNCEKİ DERSLER

İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları - 1. Ders

  İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları - 1. Ders İhsan Fazlıoğlu ile Medeniyet Okumaları 2020-2021 | 1. Ders Ana teması "İslâm Felsefe-Bilim Tarihi'ni 'Tasnîf el-Ulûm' Üzerinden Okumak" olarak belirlenen 2020-2021 MEDENİYET OKUMALARI, mevcut şartlar...
Share: İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları - 2. Ders

   İhsan Fazlıoğlu ile 2020 - 2021 Medeniyet Okumaları - 2. Ders İhsan Fazlıoğlu ile Medeniyet Okumaları 2020-2021 | 2. DersAna teması "İslâm Felsefe-Bilim Tarihi'ni 'Tasnîf el-Ulûm' Üzerinden Okumak" olarak belirlenen 2020-2021 MEDENİYET OKUMALARI, mevcut...
Share: 


Share:

28 Aralık 2020 Pazartesi

İhsan Fazlıoğlu: "Hareket içinde var olmak: Sabit ile değişken arasında 'kim-lik' nasıl korunur?" | Seminer

 

İhsan Fazlıoğlu: "Hareket içinde var olmak: Sabit ile değişken arasında 'kim-lik' nasıl korunur?"

İhsan Fazlıoğlu: "Hareket içinde var olmak: Sabit ile değişken arasında 'kim-lik' nasıl korunur?"

________
*Fotoğraf için kaynak: Dursun Çiçek, Twitter.
Share:

9 Aralık 2020 Çarşamba

Fuzulî Ne Demek İstedi? "Işk imiş her ne var Âlem'de İlm bir kil ü kâl imiş ancak" | KETEBE baskısı çıktı..!


 Fuzulî Ne Demek İstedi? 

"Işk imiş her ne var Âlem'de 
İlm bir kil ü kâl imiş ancak" 

 ***KETEBE baskısı çıktı..!

İhsan Fazlıoğlu: "Fuzulî Ne Demek İstedi?"

*Eser hakkında sosyal medyadaki bir değerlendirme şu şekildedir:

"İlk baskısını rahmetli Akif Emre hediye etmişti... Bana göre İhsan Hoca’nın İslam Düşünce geleneğinin ilkelerini bir mısra ve bir isim üzerinden anlattığı en önemli eseri... Bir usül denemesinin başlangıcı. Asıl usül kitabı ise yolda..."

Dursun Çiçek-------------------------------------------------------------------------------------------

Share:

Total Pageviews

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları

Bu Blogda Ara

Blogger tarafından desteklenmektedir.