"İdrâki olmayan doğru bilmez; vicdanı olmayan güzel eylemez."
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

14 Mayıs 2020 Perşembe

Yeni Eser: Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce (4 Cilt), YTB Yayınları, Ankara, 2020


Yeni Eser: Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce (4 Cilt), YTB Yayınları, Ankara, 2020

"Müslüman Dünya'da Çağdaş Düşünce'yi dört ülkedeki fikri yaşam ekseninde ele alan eserler okuyucusuyla buluşuyor.


"Her bir ciltte 12 bölüm ile 12 kurum ve 12 ismi ele alan çerçeve yazılar yer alıyor. Projeyi yürüten YTB misyonuna uygun bir birleştiriciliği üstlenmiş oldu. Önemli bir başlangıç oldu. Bu dört ciltte son yüzyılda moderniteyle yüzleşme ve geçmiş birikimi sürdürme ekseninde ortaya çıkan yönelimler çok boyutlu bir biçimde değerlendirildi. İlk defa çağdaş Müslüman düşüncesi bu kadar kapsamlı bir biçimde ele alınıyor.YTB tarafından yayımlanan Müslüman Dünya'da Çağdaş Düşünce'de dört ülkedeki fikri yaşamı ele aldık. Temel kaygımız düşüncenin temel dinamiklerini anlamak oldu. Çağdaş düşünceyi salt bir tepki veya bir taklit olarak değil özgün ve bağımsız bir karakter içinde ele aldık.


Her bir ciltte ilgili ülkedeki son 100 yıldaki düşünce yaşamının seyrini ve temel niteliklerini ele alan bir giriş yer alıyor. Ayrıca dört cildi toparlayan girişte de çağdaş dönemde Müslüman toplumların fikri gelişimini ve etkileşimini gelen bir bakışla ele alıyoruz.


Her bir ciltte ilgili ülkede düşünce hayatına yön vermiş 12 önemli ismin ve kurumun kısa bir tanıtımı yer alıyor.


Her cildin sonunda ilgili ülkedeki düşüncenin gelişimini ele alan kronolojiler yer alıyor. Bu kronolojilerde gelişmelerin ne kadar birbiri ile ilintili olduğunu görüyoruz. Kitaplar yakında Kültür Bakanlığı DÖSİMM üzerinden satışa sunulacak."


Doç. Dr. Lütfi Sunar | Editör
ESER SİPARİŞ İÇİN BKZ:

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
********** Eserde İhsan Fazlıoğlu'nun da bir bölümü yer almaktadır:

KÜNYE:
İhsan Fazlıoğlu "Gelecek Geçmişi, Şimdi Kılma Bilinci: Çağdaş Dönemde İslam-Osmanlı Mirası ile İlişkilerin Kökleri Üzerine", Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce (4 Cilt): Türk Düşüncesi (1. Cilt), YTB Yayınları, Ankara, 2020, ss. 64-83.
Share:

İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları | 10. Ders: Değerlendirme ve etki Gazzâlî'nin projesinin genel özellikleri Gazzâlî: Etki ve süreklilik

 İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları | 
10. Ders: 
Değerlendirme ve etki 
Gazzâlî'nin projesinin genel özellikleri
Gazzâlî: Etki ve süreklilik

İzlemek için tıklayınız.
Share:

İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları | 9. Ders: Nübüvvet Nübüvvet'in imkânı Nübüvvet'in amacı

İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları |
 9. Ders: Nübüvvet
 Nübüvvet'in imkânı 
Nübüvvet'in amacı


İzlemek için tıklayınız.
Share:

İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları | 8. Ders: Batınilik Bilginin sürekliliği ve denetimi Batınilik türlü yüzleri

İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları | 
8. Ders: Batınilik
 Bilginin sürekliliği ve denetimi 
Batınilik türlü yüzleri

İzlemek için tıklayınız.
Share:

İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları | 7. Ders: Felsefe Matematik bilimlerin yapısı Gazzâlî'nin matematik tasavvuru ve etkisi

İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları | 
7. Ders: Felsefe Matematik bilimlerin yapısı 
Gazzâlî'nin matematik tasavvuru ve etkisi

İzlemek için tıklayınız
Share:

İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları | 6. Ders: Felsefe Felsefî bilme yönteminin içeriği Gazzâlî'nin gözüyle felsefî okullar

İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları |
 6. Ders: Felsefe
 Felsefî bilme yönteminin içeriği
 Gazzâlî'nin gözüyle felsefî okullar

İZLEMEK İÇİN BAKINIZ
Share:

İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları | 5. Ders: Kelâm Kelâm'ın ufku Gazzâlî'nin kelam eleştirisi

İhsan Fazlıoğlu ile El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları | 
5. Ders: Kelâm Kelâm'ın ufku Gazzâlî'nin kelam eleştirisi

İzlemek için tıklayınız.
Share:

Total Pageviews

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları

Bu Blogda Ara

Blogger tarafından desteklenmektedir.