"İdrâki olmayan doğru bilmez; vicdanı olmayan güzel eylemez."
"Bizge vacip olğan – soñki nefeske qadar millet ve yurt oğrunda ğayrettir." İsmail Bey Gaspıralı

10 Mayıs 2018 Perşembe

İhsan Fazlıoğlu kimdir? Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun Biyografisi

Türk tarihçi, yazar, akademisyen İhsan Fazlıoğlu. İhsan Fazlıoğlu kimdir? İşte İhsan Fazlıoğlu'nun biyografisi....


İhsan Fazlıoğlu 1966 yılında Ankara'da doğdu. Kadıköy İmam Hatip Lisesi'ni 1985 senesinde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 1989 yılında mezun oldu. 1987-1990 yılları arasında İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) yazmalar bölümünde çalıştı. İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü'nde 1989 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı ve aynı bölümde İslâm matematik tarihi üzerine yüksek lisans çalışmasını 1993 yılında ve yine aynı bölümde Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı yönetiminde Aristoteles'in matematik felsefesi üzerine doktora tezini ise 1998 yılında tamamladı.

Amman'daki Ürdün Üniversitesi'nde Prof. Dr. Ahmed Selim Saîdân ve Halep'teki Arap Bilim Tarihi Enstitüsü'nde Prof. Dr. Mustafa Mevâldî ile birlikte 1990-1992 yılları arasında bilim ve matematik tarihi üzerinde araştırmalar yaptı. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) yazmalar bölümündeki görevine devam etti.

Kâhire'de, Uluslararası bir çalıştayda, kısa bir müddet yazmalar üzerinde çalışmalarda bulundu. 2001-2002 yılları arasında Oklahoma Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü'nde, Prof Dr. Jamil Ragep ile birlikte Osmanlı ile Batı Avrupa örneğinde farklı medeniyet havzaları arasında bilimsel bilginin dolaşımı ve aktarımı konusunda doktora sonrası çalışmasını yürüttü.

İhsan Fazlıoğlu 2005 yılında Felsefe Tarihi alanında doçent unvanını aldı. McGill Üniversitesi, İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde (Kanada/Montreal) misafir öğretim üyesi olarak bulundu; Prof. Dr. Jamil Ragep ile Prof. Dr. Robert Wisnowsky tarafından yürütülen "İslam'da aklî bilimler" [Rational Sciences in Islam (RASI)] adlı projede danışmanlık yaptı ve 2008-2011 yılları arasında kıdemli-uzman araştırmacı olarak çalıştı...

İhsan Fazlıoğlu ayrıca Nazarî Ufuk -İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Zihin Penceresi, Derin Yapı -İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesi,  Sözün Eşiğinde,  Soruların Peşinde, Kendini Bulmak, Kendini Aramak, Fuzuli Ne Demek İstedi?, Akıllı Türk Makul Tarih, Kayıp Halka - İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi, Uygulamalı Geometri'nin Tarihine Giriş kitaplarını yazdı. 

2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne profesör olarak atandı ve halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak ilmî ve akademik hayatını sürdürüyor. İstanbul Üniversitesi, McGill Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmed Üniversitesi, 29 Mayıs Üniversitesi ve halen görev yaptığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri veren İhsan Fazlıoğlu ayrıca Bilim Sanat Vakfı (BİSAV), İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV), İlmî Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) gibi kurumlarda seminerler yürütüyor. 

Kutadgu Bilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Nazarîyat: İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi (Türkçe ve İngilizce) gibi ilmî ve akademik dergilere katkıda bulunan İhsan Fazlıoğlu, Anlayış, İtibar, Okur ve Arka Kapak gibi edebiyat ve düşünce dergilerinde de 'felsefe-bilim'e ilişkin düşünce yazıları kaleme alıyor. 

Kaynak: timeturk.com


Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Fazlioğlu İ. , "İznik’te Ne Oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî", Nazariyat, vol.4, pp.1-68, 2017
Fazlioğlu İ. , "Fıtrat, Nazar ve İstidlal: Akıl mı Akletmek mi? Ya da Müslüman-ca Düşünmeye Giriş", İtibar, ss.41-42, 2015
Fazlioğlu İ. , "Nedenin Yokluğu, Yokluğun Nedenidir", İtibar, ss.1-1, 2015
Fazlioğlu İ. , "Dem Dasein und dem Leben wieder Sinn verleihen!", Der Wisch, ss.32-35, 2014
Fazlioğlu İ. , "Batı’nın Hikmeti, Doğu’nun Rasyonalitesi", İtibar, ss.37-40, 2014
Fazlioğlu İ. , "Hakikat mi Gerçek mi? Hangisi Hakikidir?", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihi'Nde Dilin Kökeni Sorunu", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.117-133, 2014
Fazlioğlu İ. , "Tasvîr, Tahkîk Ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.30-34, 2014
Fazlioğlu İ. , "Yer'I, Yurt Yapmak: Hafıza Ile Mekan İlişkisi Üzerine", İtibar, Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.40-42, 2014
Fazlioğlu İ. , "“Türk Milleti”Nin Mefhûmu...", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.36-39, 2014
Fazlioğlu İ. , "Gözel Öz’Ün Göze Gelmesidir: Estetik’In Varlık İlkesi Olarak Ferdiyet", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.30-37, 2014
Fazlioğlu İ. , "Sonuç Ile Süreç Arasında: 'Gençlik' Bir Soru Mu Bir Yanıt Mı?", İtibar, aylık edebiyat ve fikriyat dergisi, cilt.35, ss.32-40, 2014
Fazlioğlu İ. , "“O Başka, Bu Başka!” Felsefesi Ya Da Günümüz Din Dilinin Eleştirisi!", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.30-32, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Türkleri Hadım Etmek!"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.26-28, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Bir Akâidimiz Var Mı?"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.38-43, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Sözcük Ile Kavram Arasında Medeniyet Mi, Temeddün Mü?"", TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss.99-111, 2014
Fazlioğlu İ. , "Hakikat ile İtibar: Dış-dünya’nın Bilgisinin Doğası Üzerine –XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi ve Matematik Açısından Bir İnceleme-", Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi , ss.1-33, 2014
Fazlioğlu İ. , "Between Reality and Mentality -Fifteenth Century Mathematics and Natural Philosophy Reconsidered", Nazariyat Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences, ss.1-33, 2014
Fazlioğlu İ. , "Resim, Yorum ve İnanç ya da Bilgiyi Okumak için Kılavuz", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Müminin Yitik Malı, Hikmet'In Ne-Liği Üzerine", Sabah Ülkesi, pp.6-9, 2013
Fazlioğlu İ. , ""Kendilik-Bilinci Üzerine..."", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.22-24, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Kim Aydınlanacak: İnsan-Makine Mi?, Makine-İnsan Mı?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi- , ss.24-25, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Medeniyet Mi, Temeddün Mü?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.22-24, 2013
Fazlioğlu İ. , "“İctihâd Mı, Tahkik Mi?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi- , ss.26-28, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Var-Olmayı Ve Hayatı Yeniden Anlamlı Kılmak!”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.24-26, 2013
Fazlioğlu İ. , ""Meta-Fizik’E Durmak"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.28-29, 2013
Fazlioğlu İ. , "Dinî Yargılar Tekvîni Mi, İtibârî Mi?: Kadîm Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.36-46, 2013
Fazlioğlu İ. , "Felsefe Ile Tarih İlişkisi", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.29-43, 2013
Fazlioğlu İ. , "Türkiye'De, İslâm Felsefe-Bilim Tarihi Çalışmalarının, Bir Gerçeklik Küresi Var Mı?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.28-30, 2013
Fazlioğlu İ. , "İslâm Felsefe-Bilim Tarihi Okumaları Yasaklanmalı –Mı?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.26-28, 2013
Fazlioğlu İ. , "Mahkûm, Mazlûm Ya Da Mes′Ûl Insan!, Siz Mahzûn Mu Ol-Mak Istersiniz?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.30-32, 2013
Fazlioğlu İ. , "Mehr Als Eine Machinerie? Anmerkungen Zu Kants Menchenbild", Der.Wisch -Zeitschrift für Veilseitige-, pp.11-15, 2013
Fazlioğlu İ. , "Bilgi Aklın Kulluğudur -El-İlm Huve Ibadet El-Akl-", Sabah Ülkesi, pp.6-9, 2012
Fazlioğlu İ. , "Modern Dünyada Bilgi Ve Zihniyet", Türkiye Günlüğü, ss.5-26, 2012
Fazlioğlu İ. , "Molla Hüsrev’In Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risâle Fi Müşkilât El-Meşhûre Fi Ilm El-Hey’E", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.9-32, 2012
Fazlioğlu İ. , "Harranlı Matematikçilerin İslam Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları", Türkiye Günlüğü, ss.36-44, 2012
Fazlioğlu İ. , "İstanbul'Dan Varlık, Var-Olan Ve Yokluk'A Kadîm Bir Nazar", Türkiye Günlüğü, ss.28-140, 2010
Fazlioğlu İ. , "Semanîye’Den Süleymanîye’Ye: Bir Küllî'Ye’Yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet", Türkiye Günlüğü, ss.29-41, 2010
Fazlioğlu İ. , "Devlet’In Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.165-178, 2010
Fazlioğlu İ. , "Türklüğe Dair", Türkiye Günlüğü, ss.35-40, 2009
Fazlioğlu İ. , "The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis For Ottoman Philosophy And Science", Journal for the History of Arabic Science, vol.XIV, pp.3-68, 2008
Fazlioğlu İ. , "Taqi Al-Din Ibn Maruf: Survey On His Works And Scientific Method", http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=961, ss.15-25, 2008
Fazlioğlu İ. , "Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.517-526, 2005
Fazlioğlu İ. , "Türk Felsefe-Bilim Tarihi’Nin Seyir Defteri (Bir Önsöz)", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.1-57, 2005
Fazlioğlu İ. , "Alamuddin Kaysar Ve Bir Geometri Teoremi", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.199-208, 2004
Fazlioğlu İ. , "İki Ucu Müphem Bir Köprü: ‘Bilim’ Ile ‘Tarih’ Ya Da ‘Bilim Tarihi’", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, cilt.2, ss.9-27, 2004
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, ss.345-367, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif Ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş Nedenleri Ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri Ve Önemi", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.151-184, 2003
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun El-Muhammediyye Fî El-Hisâb’Inın ‘Çift Yanlış’ Ile ‘Tahlîl’ Hesabı Bölümü", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.135-155, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Düşünce Geleneği’Nde ‘Siyasî Metin’ Olarak Kelam Kitapları", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, ss.379-398, 2003
Fazlioğlu İ. , "Aristoteles’In Sayı Tanımı", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.127-138, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Felsefe-Biliminin Arkaplanı: Semerkand Matematik-Astronomi Okulu", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.14-66, 2003
Fazlioğlu İ. , "İrşad El-Tullab Ila İlm El-Hisab [Hesap Biliminde Ögrencilere Kılavuz]", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.315-340, 2002
Fazlioğlu İ. , "Euclides Geometrisi ‘Süreklilik Aksiyomu’ Açısından Eleştirilebilir Mi?", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.215-228, 2002
Fazlioğlu İ. , "Selçuklu Döneminde Anadolu’Da Felsefe Ve Bilim- Bir Giriş-", Cogito, ss.152-168, 2001
Fazlioğlu İ. , "Sultân I. Alâuddîn Keykudâd’A Sunulan Siyâsetnâme: El-Letâifu’L-Alâiyye Fî’L-Fedâili’S-Seniyye", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.225-239, 1997
Fazlioğlu İ. , "İlk Dönem Osmanlı İlim Ve Kültür Hayatında İhvânu’S-Safâ Ve Abdurrahmân Bistâmî", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.229-240, 1996
Fazlioğlu İ. , "İbnu’L-Annâbî Ve Es-Sa’Yul-Mahmûd Fî Nizâmi’L-Cunûd Adlı Eseri", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.165-174, 1996
Fazlioğlu İ. , "İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: İlmu’D-Dunya Ve İlmu’D-Dîn", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.217-224, 1996
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun Bir Hendese Problemi Ve Sinan Paşa’Ya Nisbet Edilen Cevabı", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.85-105, 1996
Fazlioğlu İ. , "İbn El-Havvâm (Öl. 724/1324), Eserleri Ve El-Fevâid El-Bahâiyye Fî El-Kavâid El-Hisâbiyye’Deki Çözümsüz Problemler Bahsi", Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, ss.364-367, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Fazlioğlu İ. , "Akıl, ilim ve marifet bağlamında "İslam düşünce geleneğinde süreklilik ve değişim"", IV. Kocatepe Gençlik Fuarı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2017, no.7, ss.10-21 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Faal Akıl Ölünce!: Xiii. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi'Nde Hakîkî(İnvisible# Ile Zâhirî#Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması", Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2013, pp.27-36
Fazlioğlu İ. , "Molla Hüsrev’In Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risâle Fi Müşkilât El-Meşhûre Fi Ilm El-Hey’E", Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2011, pp.77-103
Fazlioğlu İ. , "Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde'Nin Onto-Geometrik Bir Araştırması", Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2010, pp.271-304
Fazlioğlu İ. , "İthâf’Tan Enmûzec’E Fetih’Ten Önce Osmanlı Ülkesi’Nde Matematik Bilimler", Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2009 , pp.131-163
Fazlioğlu İ. , "Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Ön Söz)", Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler-Problemler-Teklifler, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2007, ss.159-195
Fazlioğlu İ. , "Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren’In ‘Ara-Varlıklar’Dan Doğanın ‘Büyü’Den Arındırılması", XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2006, pp.109-110
Fazlioğlu İ. , "Kaynakları Ve Etkileri Açısından Aristoteles’In Sayı Tanımı", Navisalvia (Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2003, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2005, ss.104-112
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Döneminde Fen Bilimlerindeki Türkçe Telif Ve Tercüme Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri Ve Önemi", Dil, Kültür ve Çagdaslasma, ANKARA, TÜRKİYE, 2003, ss.153-164
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü Ve Dâvûd El-Kayserî (656-660/1258-1261-751/1350)", Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu Tebliğleri, TÜRKIYE, 1998, pp.25-42
Fazlioğlu İ. , "Xivth-Century Muslim Mathematician Ibnu’L-Havvam And His Work Al-Fawaid Al-Bahaiyya Fi’L-Qawaid Al-Hisabiyya", XIXth International Congress of History of Science , ISPANYA, 22-29 Agustos 1993, pp.1-10
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Fazlioğlu İ. , "• "Hakikatli ve Siyasetli İnsan Olmanın İmkânı: Işk, Sıdk ve Liyakât Kavramları Açısından Bir Modelleme Denemesi" ", Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri, Güngör, Z., Ed., Ahmet Yesevi Üniversitesi , Ankara, ss.53-65, 2018 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Nazarî Ufuk", Papersense, İSTANBUL, 2016
Fazlioğlu İ. , "Kendini Bulmak", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Yeni Bir Ahlak Nazariyesi: Tarihin Bir Türevi Olarak Ahlak", Ahlakın Temeli, Ömer Türker, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.41-55, 2015
Fazlioğlu İ. , Fazlıoğlu Ş. , "Cezerî'nin Olağanüstü Makineleri", Çeviri, Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Derin Yapı", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Soruların Peşinde", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Sözün Eşiğinde", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Seyyid Şerif’in Nefsü’l-emr Nazariyesi ve Matematik Bilimlere Uygulanması: Şerhu’l Mevakıf Örneği", İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği, Cüneyt Kaya, Ed., Klasik Yayınları, İstanbul, ss.163-197, 2015
Fazlioğlu İ. , "Fuzulî Ne Demek İstedi?", Papersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Selçukluluk Devrinde Anadolu'Da Felsefe-Bilim -Bir Önsöz-", Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, M. Baha Tanman, Ed., Kayeseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri, ss.41-73-, 2014
Fazlioğlu İ. , "Akıllı Türk Makul Tarih", Papaersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Kendini Aramak", Papersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Kayıp Halka: İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi", Papersense, İSTANBUL, 2014
Fazlioğlu İ. , Ragep F.J., "Archimedes Among The Ottomans: An Updated Survey", in: From Alexandria, Through Baghdad, Surveys and Studies in the Ancient Greek and Medieval Islamic Mathematical Sciences in Honor of J.L. Berggren, Nathan Sidoli, Glen Van Brummelen, Eds., Springer, London/Berlin , Berlin, pp.239-253-, 2013 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Nasîruddin Tûsî, Tahriru Usuli’L-Hendese Ve’L-Hisab [Eukleides’In Elemanlar Kitabının Tahriri]", Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Yayınları, İSTANBUL, 2013
Fazlioğlu İ. , "Harranlı Matematikçilerin Matematiğin Oluşumundaki Katkıları", Şafak Ural'a Armağan, Yüksel Y., Ed., Alfa, İstanbul, ss.223-236-, 2012
Fazlioğlu İ. , "Işk Imiş Her Ne Var Âlemde / İlim Bir Kîl Ü Kâl Imiş Ancak: Fuzûlî Ne Demek Istedi?", Klasik Yayınları, İSTANBUL, 2011
Fazlioğlu İ. , "Bilen Bir'I Bilir: Topçu'Da Bilgi Ve Bilim Sorunu", Nurettin Topçu, Kara İ., Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.210-223-, 2009
Fazlioğlu İ. , "Türkiye'De/Türkçede Felsefe: Vii. Oturum", Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, Kaya C., Ed., Küre Yayınları, istanbul, ss.201-255-, 2009
Fazlioğlu İ. , "Altın-Orda Ülkesi'Nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [Et-Tuhfe Fî Ilmi'L-Hisâb]", Teoman Duralı’ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı], Çakmak C., Ed., Dergah Yayınları, istanbul, ss.224-259-, 2008
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun El-Risâlet El-Muhammediyye Fi El-Hisâb Adlı Eserine Kâtip Çelebî'Nin Yazdığı Şerh: Ahsen El-Hediyye Bi-Şerh El-Muhammediyye", in: Türk Dilleri Araştırmaları 17, Öztopçu K., Eds., Simurg Yayınları, istanbul, pp.113-125-, 2007
Fazlioğlu İ. , "Anadolu Selçukluları Ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz", Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ocak Ahmet Y., Ed., Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA, ss.413-427-, 2006
Fazlioğlu İ. , "Uygulamalı Geometri’Nin Tarihine Giriş: El-İkna Fi Ilmi’L-Misaha", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2004
Fazlioğlu İ. , Şeşen R. , İzgi C. , Akpınar C., "Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi", IRCICA Yayınları, İSTANBUL, 1997
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Fazlioğlu İ. , "Sıbtu’L-Mardini", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.37, ss.90-91, 2009
Fazlioğlu İ. , "İsmail Efendi (Gelenbevî)", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.666-669, 2009
Fazlioğlu İ. , "Takiyüddin Rasıd", Encyclopedia of Ottoman Empire,Facts on File, Inc.,, vol.1, pp.552-553, 2009
Fazlioğlu İ. , "Semev’El El-Mağribî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.36, ss.488-489, 2009
Fazlioğlu İ. , "Seyyid Ali Paşa", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.37, ss.48, 2009
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu", Encyclopedia of Ottoman Empire ,Facts on File, Inc.,, vol.1, pp.35-36, 2009
Fazlioğlu İ. , "Sabit B. Kurre", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.35, ss.353-356, 2008
Fazlioğlu İ. , "Ali Qushjî", Dictionary of Scientific Biography,Charles Scribner's Sons - Thomson Gale],, vol.1, pp.45-47, 2008
Fazlioğlu İ. , "Er-Risaletü’L-Muhammediyye", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.35, ss.129-130, 2008
Fazlioğlu İ. , "Osmanlılar: G) İlim Ve Kültür: 1. Düşünce Hayatı Ve Bilim", İslâm Ansiklopedisi,,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.33, ss.548-556, 2007
Fazlioğlu İ. , "Ali Al-Muwaqqit:Mustafa B. Ali Al-Muwaqqıt", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.1, pp.33-34, 2007
Fazlioğlu İ. , "Amajur Family", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.1, pp.39-40, 2007
Fazlioğlu İ. , "Omar Al-Darandawî", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.1, pp.277-278, 2007
Fazlioğlu İ. , "Ibn Abî Al-Fath Al-Sufî", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.1, pp.547, 2007
Fazlioğlu İ. , "Kamal Al-Din Al-Turkmanî", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.1, pp.609, 2007
Fazlioğlu İ. , "Mirim Chalabî", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.788-789, 2007
Fazlioğlu İ. , "Katib Sinan Al-Qunawî", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, cilt.2, ss.945-946, 2007
Fazlioğlu İ. , "Qushji, Ali", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.946-948, 2007
Fazlioğlu İ. , "Al-Samarqandî, Shams Al-Din", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.1008, 2007
Fazlioğlu İ. , "Al-Shirwanî, Fath Allah", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.1055-1056, 2007
Fazlioğlu İ. , "Taqi Al-Din Rasıd", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.1122-1123, 2007
Fazlioğlu İ. , "Al-Ubaydî, Jalal Al-Din Fadl Allah", The Biographical Encyclopedia of Astronomers,Springer,, vol.2, pp.1157, 2007
Fazlioğlu İ. , "Nesevî, Ali B. Ahmed", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.32, ss.575-576, 2006
Fazlioğlu İ. , "Mustafa Sıdkı", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.31, ss.356-357, 2006
Fazlioğlu İ. , "Mustafa B. Ali El-Muvakkit", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.31, ss.287-288, 2006
Fazlioğlu İ. , "Georgias, Amirutsez Ve Oğlu Mehmed", Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin ,Dar el-Cîl,, pp.538-542, 2005
Fazlioğlu İ. , "Mirim Çelebî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.30, ss.160-161, 2005
Fazlioğlu İ. , "Muhammed Ebu’L-Hayr", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.30, ss.524, 2005
Fazlioğlu İ. , "Muhammed Bâkır Yezdî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.30, ss.507-508, 2005
Fazlioğlu İ. , "Mirim Çelebî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.30, ss.160-161, 2005
Fazlioğlu İ. , "Esad Efendi, Mehmed Esad B. Ali B. Osman El-Yanyevî", Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin ,Dar el-Cîl,, pp.604-607, 2004
Fazlioğlu İ. , "Mesaha", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.29, ss.261-264, 2004
Fazlioğlu İ. , "El-Ermeyunî, Ebu’L-Hayr Şemsuddin Ebu Abdullah Muhammed B. Muhammed", Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin ,Dar el-Cîl,, pp.485-489, 2004
Fazlioğlu İ. , "El-İstanbulî, Bedruddin Mehmed B. Esad B. Ali El-Yanyevî", Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin ,Dar el-Cîl,, pp.539-541, 2004
Fazlioğlu İ. , "Mahanî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.27, ss.327-328, 2004
Fazlioğlu İ. , "Mardinî, Cemaleddin", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.28, ss.52-52, 2003
Fazlioğlu İ. , "Mehmed Nadir", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.28, ss.499-500, 2003
Fazlioğlu İ. , "Mardinî, İsmail B. İbrahim", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.28, ss.53-53, 2003
Fazlioğlu İ. , "Mehmed Atıf Efendi", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.28, ss.444-444, 2003
Fazlioğlu İ. , "Konevi, Mehmed", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.26, ss.165-165, 2002
Fazlioğlu İ. , "Kadızade-I Rumi", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.24, ss.98-100, 2001
Fazlioğlu İ. , "İbnü’L-Hâim", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.21, ss.62-65, 2000
Fazlioğlu İ. , "İlm-I Menâzir (Optik): Osmanlılar’Da Ilm-I Menâzir", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.22, ss.131-132, 2000
Fazlioğlu İ. , "İbnü’L-Ekfânî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.21, ss.22-24, 2000
Fazlioğlu İ. , "İbnü’L-Havvâm", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.21, ss.76-78, 2000
Fazlioğlu İ. , "Davud Kayserî", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.370-371, 1999
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.216-219, 1999
Fazlioğlu İ. , "Ali Efendi (İbn Hamza)", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.204-205, 1999
Fazlioğlu İ. , "İbnü’L-Bennâ", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.20, ss.530-534, 1999
Fazlioğlu İ. , "Seyyid Ali Paşa", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.259, 1999
Fazlioğlu İ. , "Nasuh (Matrakçı), [Matematikçiliği]", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.351, 1999
Fazlioğlu İ. , "Mûsâ (Kâdî-Zâde)", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.2, ss.255-258, 1999
Fazlioğlu İ. , "Fâzıl Ali Bey", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.441-443, 1999
Fazlioğlu İ. , "Ahmed Tevhîd Efendi", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.164-165, 1999
Fazlioğlu İ. , "Ahmed Efendi (Taşköprülü-Zâde)", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.122-124, 1999
Fazlioğlu İ. , "Abdurrahim Maraşî", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.73, 1999
Fazlioğlu İ. , "Abdulalî Bircendî", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.33-34, 1999
Fazlioğlu İ. , "Emrî Çelebi [Matematikçiliği]", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.407, 1999
Fazlioğlu İ. , "Abdurrahman Bistâmî", Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları,, cilt.1, ss.24-25, 1999
Fazlioğlu İ. , "Hesâb-I Hataeyn", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.269-271, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hesâb-I Tahlîl Ve Teâküs", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.271-271, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hubûbî", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.18, ss.270-271, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hulâsat El-Hisâb", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.18, ss.322-324, 1998
Fazlioğlu İ. , "Osmanlılar’Da Hesâb-I Sittînî", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.266-268, 1998
Fazlioğlu İ. , "Osmanlılar’Da Hesâb-I Hindî", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.262-265, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hesap Yöntemleri: A- Hesâb-I A’Dâd-I Erbaat Mütenâsibei", İslam Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.268-269, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hesap: Osmanlılar’Da Hesap", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.244-257, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hendese: Osmanlı Dönemi", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.17, ss.199-208, 1998
Fazlioğlu İ. , "Hazin", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.126-129, 1998
Fazlioğlu İ. , "Osmanlılar’Da Hesâb-I Hevâî", İslam Ansiklopedisi,T. C. Diyanet Vakfı,, cilt.17, ss.257-260, 1998
Fazlioğlu İ. , "Harizmî", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı ,, cilt.16, ss.224-227, 1997
Fazlioğlu İ. , "Habeş El-Hâsib", İslâm Ansiklopedisi,T.C. Diyanet Vakfı,, cilt.14, ss.367-369, 1996
Fazlioğlu İ. , "Cebir", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.7, ss.195-201, 1993
DİĞER YAYINLAR
Fazlioğlu İ. , ""İlim: Kendini, kendi-olmayanlara ilemek" Yunus Emre özel sayısı, Arka Kapak, Yıl 3, Sayı 29, Şubat 2018.", Diger, ss.16-18, 2018
Fazlioğlu İ. , "Baliğiz ama Akil Değiliz, Genç Dergisi Röportaj", Diger, ss.16-18, 2018
Fazlioğlu İ. , "EHL-İ DİKKAT HAKİKATLİ BİR ADAM: AKİF EMRE", Diger, ss.1, 2017
Fazlioğlu İ. , ""Mensubiyet, Mesuliyeti Yaratır" Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Kasım-Aralık 2017 Sayı:35", Diger, ss.1, 2017
Fazlioğlu İ. , "Greklerden Önce Felsefe: Kadim Babil’de Hakikat Arayışı", Diger, ss.16-18, 2017
Fazlioğlu İ. , ""Hâlde örnek, sözde usta, işte öncü: 'Üstad' kavramı üzerine..." ", Diger, ss.16-17, 2017
Fazlioğlu İ. , "Bir Kitaba Ömür Vermek ya da Kutbuddin Şirazi’nin Ma-Cerası", Diger, ss.10-12, 2016
Fazlioğlu İ. , "Sahîh bir dünya tasavvuru için, asgarî şart, dakîk bir dildir!", Diger, ss.104-106, 2016
Fazlioğlu İ. , "Her şey, her şeyle ilişkilidir", Diger, ss.16-18, 2016
Fazlioğlu İ. , "Kitap Değerlendirme: "Fahreddin Râzî Sonrası Metafizik Düşünce: Kâtibî Örneği"", Diger, ss.149-152, 2016
Fazlioğlu İ. , "Mekâna Çentiklenmek ya da Kitâb Nedir?", Diger, ss.16-18, 2016
Fazlioğlu İ. , "Fe’alte, Fe-la-Telum ya da Yaptın! Kıvırtma!", Diger, ss.16-17, 2016
Fazlioğlu İ. , "Kitabın Bir Siyâseti Var Mıdır ya da İbn Haldun Neyi Yanlış Anladı?", Diger, ss.16-18, 2016
Fazlioğlu İ. , "Bir Fikri Savunmak Kolay, Bir Fikre Sahip Olmak Zor…", Diger, ss.36-38, 2016
Fazlioğlu İ. , ""Kendimiz, Derdimiz; Niyetimiz, Seferimiz; Bilgimiz, Azığımızdır..."", Diger, ss.20-28, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Derdimiz Yolda Olmaktır, Çadır Kurmak Değil", İtibar, -Aylık Edebiyat Ve Fikriyat Dergisi-", Diger, ss.Sayı 18, sahife: 42-48, 2013
Fazlioğlu İ. , ""Kitabı Bırak, Okumaya Bak", Külliye", Diger, ss.7-13, 2013
Fazlioğlu İ. , "Philosophy In Early Safavid İran: Najm Al-Din Mahmud Al-Nayrizi And His Writings, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, Sayı 20", Diger, ss.435-438, 2011
Fazlioğlu İ. , "Her Şeye Yeniden Başlamak: Muhyi-I Gülşeni’Nin Baleybelen’Inin Düşündürdükleri, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 10", Diger, ss.369-374, 2006

ÖDÜLLER ve BURSLAR
Fazlioğlu İ, "Bayburt Üniversitesi 2. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri.., Bayburt Üniversitesi, Mayıs 2017
Fazlioğlu İ, "ESKADER 2015 Kültür Sanat “Düşünce” Ödülü, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER), Ocak 2016
Fazlioğlu İ, "Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülleri, Türkiye Yazarlar Birliği , Nisan 2011

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2011
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1996 - 2005
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1989 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, 01.12.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Felsefe, Edebiyat Fakültesi, 01.01.2012 - Devam Ediyor
, McGill University Institute of Islamic Studies, , 01.08.2008 - 01.06.2011
, Oklahoma City University Bilim Tarihi Bölümü, , 01.08.2001 - 01.06.2002
, Halep Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü, , 01.08.1991 - 01.09.1991
, Ürdün Üniversitesi Felsefe Bölümü, , 01.09.1990 - 01.06.1992
VERDİĞİ DERSLER
Matematik Felsefesi, Lisans, 2016-2017
Felsefeye Giriş, Lisans, 2016-2017
Seminer, Doktora, 2015-2016
Bilim ve Teknoloji, Lisans, 2014-2015
Bilim Tarihine Giriş, Lisans, 2013-2014
İslam Felsefesi Okumaları, Yüksek Lisans, 2012-2013
İslam Felsefesi Tarihine Giriş, Yüksek Lisans, 2011-2012
Klasik Mantık, Yüksek Lisans, 2011-2012
Metafiziğin Tarihine Giriş, Lisans, 2007-2008
Klasik Dönem Türk Felsefesi, Lisans, 2007-2008
İslam Bilim Tarihi, Lisans, 2007-2008
Aristotles ve İbn Sina’da Nefs Teorisi , Doktora, 2007-2008
Mantık Tarihi ve Felsefesi , Lisans, 2007-2008
Klasik Dönem Türk Bilim Tarihi, Lisans, 2007-2008
Matematik Felsefesine Giriş, Lisans, 2007-2008
Modern Bilimin Oluşumu , Lisans, 2007-2008
Matematik Felsefesi , Yüksek Lisans, 2007-2008
Klasik Kozmoloji Teorileri (Batlamyus Geleneği) , Yüksek Lisans, 2007-2008
Mekan-Zaman ve Hareketin Ontolojisi , Doktora, 2007-2008
Klasik Dönem Türk Düşünce Tarihi, Lisans, 2007-2008
Çağdaş Türk Düşünce Tarihi, Lisans, 2007-2008
Matematik Tarihi, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, E.Koca, ""Hareketin Nicelleşmesi: Yeni Doğa Felsefesinin Yükselişi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, O.Güneş, "Mezopotamya Matematiksel Astronomisinde Gezegen-Periyot Ilişkileri ve Hesaplama Sistemleri", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, E.Çeliker, "Ahlak-ı Alai’de İnsan Tabiatı: Tabii ve Kesbi Nitelikler", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, A.Çağlar, "STOACI OİKEİOSİS ÖĞRETİSİ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, İbn Sina'da Şartlı Kıyas, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Doktora Savunma, Marmara Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Doktora Savunma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, Haziran, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2012
Tez Savunma, Yüksel Lİsan Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2006
Share:

0 yorum:

Yorum Gönder

Total Pageviews

"Erdemlerin en büyüğü bilimdir. İnsanlar erdem sahibi olmazsa, şehir ve yöneticiler de erdemli olmaz."
Farabi, Erdemli Şehir

El-Munkız (GAZZÂLÎ) Okumaları

Bu Blogda Ara

Blogger tarafından desteklenmektedir.